Van alles wat hem boeit maakt hij foto’s. Liefst buiten. Al wandelend of fietsend.
Maakt desnoods ter plekke schetsmatig gedetailleerde aantekeningen.
Dat gaat tegenwoordig makkelijk. Zowel camera als notitieblok zit in je mobieltje.
Een zegening van deze tijd. Thuis werkt hij alles vlijmscherp uit. Maakt dan ruwe
schetsen voor de indeling. Liggend of staand. Als hem dat bevalt brengt hij dit
secuur over op doek of paneel.

Zijn stijl is een mix tussen de Haagse School en het Franse Impressionisme. Als
sausje soms deels overgoten met een vleugje Oude Meesters. Fijnschilderig
gestart werd zijn penseelvoering allengs losser. Hij probeert met elke voorstelling
de complexe ziel van de tijdgeest te ontrafelen. Daarna meeslepend te verbeelden.
Een oeuvre van maatschappelijk kritische ernst. Van schrijnende ergernisactualiteit
tot lachlustopwekkende taferelen. Maar altijd wereldse realiteit dat iedereen boeit.

Op ambachtelijke wijze uiteraard. Geen wildwest-geëxperimenteer met gooi- en
smijtwerk van hele blikken of uitgeknepen tubes verf. Ook geen bewuste druipsels.
Gewoon burgerlijk conservatief neergepenseeld. Als tegenhanger van de extreme
ontaarding van beeldende kunst. Wat hij als verval van beschaving beschouwt.
Hij prijst het aloude ambacht met de juiste kennis van natuurgetrouwe anatomie en
perspectief. Verwerkt dat allerminst suf of saai door in een onophoudelijke stroom
spraakmakende taferelen met vaak een humoristische touch.
Geen hersenspinsels doch altijd doordacht. Vaak is er een boodschap als levens-
les in verweven die de oplettende kijker snel begrijpt.

De enigszins conservatieve Snel omhelst de zorgeloze tijdgeest van weleer. Zoals
de naoorlogse vitaliteit. De periode van sociale gezelligheid, discipline, orde en
regelmaat zonder criminaliteit en vernielzucht. Waarin beheerste groei en bloei in
expansieve economie alom de toon aangaf.
Een gezegende, oorlogsvrije tijd waarin échte strafbare feiten ontbraken.
De mensheid geïnteresseerd raakte in bijzondere wetenschap, literatuur en kunst.
Wat een verschil met de huidige tijd waarin we bezeten leven om financieel gewin.
We zelfmoordend koersen richting totaalverlies door verderf en vernietiging van ons
huis&haard-bezit op deze planeet.

Welke gedachtengang hem een afwijkende collectie oplevert dat broodschilders de
wenkbrauwen doen fronsen. Tijdloos onconventioneel waarbij hij investeerde in
exclusiviteit en kwaliteit. Al veranderen ook de tijden ‘snel’, de mens met al zijn
gevoelens blijft bestaan. En die snaar van sfeer, herkenning en overdenking bereik
je alleen met realisme.
Tot in detail stort hij met zijn beeldend en stilistisch vermogen de kijker en lezer in
zijn zorgen om de uitdijende samenleving die grotendeels gefocust is op het grote
geld en hebzuchtig materialistische heerszucht.
De juiste waardering voor een schilderij zit in de betekenis van de boodschap die je
overbrengt op de kijker die het waarneemt. Kijk voor een totaalplaatje van zijn
denkwereld naast zijn veelzeggende, sociaal verbindende doeken ook zijn boeken.
Die complexiteit van schoonheid en emoties is kenmerkend voor zijn totale oeuvre.