Ook gedurfd met pen- of toetsaanslag

Snel beschikt al van jongs af aan over een fantasierijke verbeeldingskracht.
Gaat graag gewapend met pen&penseel de strijd aan met letteren en doeken via
spraakmakende woord&beeld-combinaties. Probeert ijzersterke momenten uit
iemands leven spectaculair te verbeelden om daarna vlot te omschrijven.
Heeft altijd groots en vrij nagedacht wat de mens beweegt. Met de extra kracht
van herkenbare actualiteit probeert hij creatief overbluffend te overtuigen en te
imponeren. Deze opmerkelijke variatie van beeld en kopij komt speels tezamen in
een harmonieus olieverfschilderij. Dat aanschouwers annex lezers vaak achter hun
oor doen krabben.
Deze gecombineerde dynamiek is een speelse voortzetting van zijn 35-jarige loopbaan in de reclame. In zijn eigen studio heeft snel duizenden boodschappen overgebracht om meer te consumeren.
Het enige verschil met toen is nu het ontbreken van elke vorm van commerciële doelstellingen. Enkel de totale vrijheid van werken met verf&inkt telt nog bij hem! Voor die vrijheid van communicatie als kunstobject haalt Snel zijn inspiratie uit het dagelijks leven en de politieke invloed daarop. Snel’s kritische kijk op de wereld is uniek. Ontstijgt de middelmaat van de doorsnee kunstenaar met verve door zijn originaliteit van benadering in een combi van enerverende beeldtaal. Mens&maatschappij voert hij ten tonele met doeken&boeken. Deze doeltreffende communicatie heeft hij zich in een kleine veertig jaar zowel door studie als praktijk eigen gemaakt. Schrijft doortastend eigenzinnig bedenkelijke teksten. Verweeft dit ook vaak met humor. Zowel copy als schilderij blijft vaak lang in het geheugen van velen gebeiteld.
Het indringend verwoorden en krachtig laten inleven van de boeiende actualiteit in
non-fictie vertelsels is zijn missie. Alsmede het tegelijkertijd verbeelden hiervan is
de drijfveer voor opvallend dramatische wandversieringen in huiselijk
kunstminnende, bepaald geen dertien in een dozijn-interieurs. Hij toont hiermee graag
de nooit inboetende klassieke kracht van realisme. Is beslist niet omwille van geld
de commerciële broodschilder die fabrieksmatig koetjes in weilanden produceert.
Zijn werk van moralistische, ethische, filosofische en vooral ideologische aard
verbeeldt ondubbelzinnig zowel de schoonheid als verloedering van de mens in
zijn eigen habitat.