Portretten

Snel schildert ook figuratief realistische portretten. Veelal van mensen in hun
eigen omgeving. Thuis of op hun werk. Vrijwel altijd gevarieerde onderwerpen.
Belicht vanuit een maatschappelijke visie of gezichtshoek. Wil de kleinburgerlijke
traditie van al te brave onderwerpen als een koetje in de wei terugschroeven
naar de ruwe realiteit van alledag. Hij laat liever de onheilspellende werkelijkheid
zien als dat hij zijn publiek minachtend sprookjes voorschotelt. Snel zoekt voor
zijn nieuwe kunstwerken nog steeds onverminderd energiek naar een universeel
aanslaand schilderconcept. Om in mondiaal roemrucht schilderland een nieuwe
culturele revolutie te ontketenen. Aan lef ontbreekt het hem zeker niet.
Aan zakelijk inzicht des te meer. Hij doet geen enkele moeite om zijn werk te
verkopen. Dat stapelt zich maar op in een oeuvre van thans zo’n 150 doeken.

Zet zich tegendraads af tegen de gevestigde orde door exclusieve onderwerpen
te schilderen die vragen opwekken. In ieder geval wel een boodschap uitdraagt.
Emoties oproepen. Die Snel als communicatiespecialist en gevoelsmens graag
verbeeldt en beschrijft middels zijn exclusieve kunst van Kijken & Lezen tegelijk.
Via Pen & Penseel vragen oproept. Soms zelfs de beschouwer shockeert.
Dat is zijn vrijgevochten missie om hem/haar bij het doek of paneel te betrekken.
Het leven is tenslotte geen vredig paradijs vol schoonheid en keurige mensen.

Zijn bedoeling met kunst is dat het levensbeschouwelijke vragen oproept.
Dat men zelf met een overtuigend beargumenterende visie klaarstaat om eigen
meningen ruimdenkend te ventileren.
In deze kille wereld tracht hij via woord&beeld dat rustig te communiceren om
verbroedering en gezelligheid te stimuleren. Vanuit dat perspectief tracht hij met
een eerlijke objectieve blik zijn gedachtengoed alsmede verbeeldingskracht over
te brengen. In een mix van romantische realisme van heden en verleden.

Ook portretten als moeilijkste techniek, althans voor wie een treffende gelijkenis
nastreeft, schuwt hij niet. Als men bij overleden mensen een traantje weg moet
pinken weet hij dat het doek geslaagd is. Ook zeker een mooie plek krijgt..!