Piet als schrijver

Zijn derde boek ‘Hollandse Heimwee Hilariteiten’ zit er aan te komen.

Dat wordt wederom een non-fictie boek. Als Snel lukraak gaat fantaseren wordt het een sprookjesboek. Daar heeft hij zijn lezersgroep te hoog voor zitten.

Zo realistisch als hij schrijft, zo figuratief is ook zijn schilderkunst. Daarom bezondigt hij zich nooit aan abstracte fantasieën. Dan komt men eveneens in een droomwereld terecht dat qua kleurgebruik met verve kan imponeren doch een herkenning of emotionele band met het beeld totaal blokkeert.

Dit nieuwe boek is door de vele geproduceerde schilderijen geen uitgave geworden die je er even tussendoor doet. Kortom ‘A Hell of a Job’ omdat er zich bij elke tekstpagina ook telkens een nieuw te maken schilderij aandient.

Zijn inspiratie haalt hij uit actuele media of uit de eigen omgeving. Vergelijk dit gewoontegetrouw onbewust met het zelf beleefde verleden. Hoe we dit vroeger oplosten. Met vaak nog véél goedkopere en betere alternatieven. Zoals hij persoonlijk nog steeds alle relevante eurobedragen omrekent in guldenbedragen. Omdat senioren hun pensioen of spaarcentje toch ook in guldens hebben opgehoest. Daarna maakt hij er een passend schilderij bij. Wat ook andersom gebeurt. Eerst het doek schilderen en dan de copy. Ach, het is maar net hoe zijn pet staat…

Wie aan zijn jeugd denkt geniet onsterfelijkheidsgevoel

Met hieruit verkregen enthousiasme laat Snel u als een moderne Carmiggelt met zijn twee boeken snoepen uit een pretbundel vol korte tragikomische verhaaltjes. Veelal levendige onderwerpen uit sociaal hechte jaren toen saamhorigheid centraal stond. De straat nog het veilige verlengstuk was van huiselijke geborgenheid! Hij ontmantelt onbevangen gestolde herinneringen waarbij de historie regelmatig vergeleken wordt met huidige schijnoplossingen. Samen met eigengemaakte ‘illustraties’ in olieverf snuift u de vertrouwde geur van knusse huiselijkheid weer op. Niet door gortdroge opsomming van stoffig feitenmateriaal. Door gewoon met volkse wijsheid onbeschroomd lotgevallen uit deze fascinerende tijd meelevend te verwoorden.

Naast nostalgische herbeleving ontroert dit boek vooral door positieve herbezinning. Waarbij ook de voordelen van de moderne tijd niet vergeten worden.

Blijft de mening gerechtvaardigd dat senioren door hun waardevolle economische ‘halve GOUDEN EEUW-bijdrage’, de oudste rechten hebben om eisen te stellen aan de nieuwe jaren ’20..!

Serie van 16 uit het leven gegrepen verhalen

Voor iedereen, niemand uitgezonderd, herkenbare belevenissen in een land waar een beetje de glans van af is. In potentie echter een paradijs op aarde is. Dus alleen een beetje opgepoetst dient te worden. Met dit boek belichaamt Snel een blakend welstandig geboorteland dat moreel zo verarmd is dat er hoognodig met bruisende enthousiasme aan gesleuteld moet worden. Kortom idealistisch aan de terugkeer van het zo aanvankelijk levenslustige solidariteitsgevoel gewerkt gaat worden.

Hij benadrukt het materialistische heden waar velen in een jachtige strijd gewikkeld zijn om geluk met geld te kopen. Alle goede zaken van vroeger achterlatend in een rusteloos onstuitbare drang naar verandering om de verandering. Gesterkt door historisch besef verafschuwt hij de vooruitgang niet. Mits elke reorganisatie of fusie èchte vruchten afwerpt, geen verwarring schept en het individu tot zegen is.

Het 34.384.908 billen tellende mini Hollands Glorielandje (tellerstand 16-01-18) wordt door een oppermachtig bemoeizuchtige bureaucratie keutelig dichtgemetseld. Waarin elke ruimte ontbreekt voor eigen creatieve initiatieven. Waardoor mede door de overbevolking gevoelsmatig de vrijheid en bevrijding, door overijverige ambtenaren en managers gecreëerde regels, alweer lang achter ons ligt. Het wordt in steeds langere files eindeloos wachten wat de klok slaat. Ook qua onzekerheid.

Om kordaat een wolkenloos bestaan te bewerkstelligen moeten we bij elk project beter zin en onzin van elkaar onderscheiden.

Anders wordt het een rampspoedige toekomst waarin we in een draaikolk van nimmer aflatende angst verzuipen in onze eigen gecreëerde schijnwelvaart. Bekwaam schildert en beschrijft Snel vol humor de contrasten van het lot van de mens in een maatschappij die onder druk staat. Deze directheid samen met zijn beeldend vermogen en afwijkend taalgebruik dwingt tot nadenken…