Piet als schilder

Opgedane indrukken zet hij, met behulp van gemaakte schetsen en foto’s, vlot met rake verfklappen om in beelden.

Fijnschilderig gestart werd Snel’s penseelvoering allengs losser. In een mengeling van Haagse School en Frans Impressionisme probeert hij overbodige details te omzeilen. Beoefent na een vervroegde pensionering vol passie het vak van kunstschilder en schrijver. Inmiddels heeft hij zo’n 140 doeken gerealiseerd en is met zijn derde boek bezig.

Heeft ook tijdelijk een ‘Petit Musée des Beaux Arts’ gerund in de binnenstad van Gouda.

Het mondhoeken optrekkend oeuvre ademt veelvuldig een aarzelend maatschappijkritische acceptatie uit.

Hij probeert via doek of paneel de ziel van de samenleving te ontrafelen en meeslepend te verbeelden. Zijn leeftijd en visuele verbeeldingskracht veroorlooft hem door praktische vergelijkingen met vroeger hierin een weloverwogen oordeel te vellen.