Wekelijkse nieuwsbrief

Hiernavolgend de meest recente PPPP-nieuwsbrief

Ultieme kinderwensen

Lang voordat volwassenen kinderwensen krijgen, hebben kinderen al hun eigen specifieke wensen. Wie herinnert zich niet de platgedrukte neuzen tegen het raam van de speelgoedetalage? Hunkerend naar dat ene speciale object die je het leven zal veraangenamen in  ieders streven naar het grote, allesbepalende geluk.

Zoals dit meisje enthousiast haar voorliefde verklapt om later ook kinderen te verwekken.

Het bezit van zo’n levensechte  pop die het ‘vader/moedertje’- spelen super realistisch maakt zonder de navenante kraamkamer-weeën van later.

Als altijd alert op schilderachtige taferelen besloop ik dit lieve moedertje in spé, als een verlekkerde pedo op een kinderfeestje, lichtvoetig van achteren. Met mijn camera zonder zoomlens in de aanslag. Het was in de vorige eeuw toen niemand nog een mobieltje bij zich had. Je dus altijd met een zware camera liep te zeulen.

Vooral in een latere levensfase worden junioren fascinerend gadegeslagen, nadat men na een productief bestaan in het zwarte pensioengat gevallen is.

De belichaming van energie, kracht en vitaliteit die senioren het nakijken geven: de leeftijd met het daaraan gekoppelde tijd van leven. De absolute rijkdom van de jeugd! Het verschil tussen maximale toekomst en minimaal verleden. Waar grof geldbezit en ongebreidelde consumentisme door een maximaal verleden en  een minimale toekomst het altijd van verliest…

Jongens hadden andere, meer technische wensen. Meccano, schaalmodellen van auto’s en motoren. Vooral je eerste eigen fiets was de absolute droom.

Wie deze intens nagestreefde productliefde uiteindelijk bewaarheid zag, ging vroeg of laat uiteindelijk toch aan smart ten gronde. Bij alles is tenslotte het bezit van de zaak het einde van het vermaak. Op de gruzelementen van dit kwetsbaar duurzame geluk kon je wachten. Dat zie je veel bij volwassenen. Vooral de ‘rich and famous’ bij wie materialisme hoogtij viert. Waarbij echter het bezit, vooral qua kwantiteit van superluxe goederen, hun leven verarmt. De instandhouding van elke hoorn des overvloeds levert extra stress en zorgen op. Kan vooral in perioden van maatschappelijke onrust nèt dat duwtje geven dat je mentaal in de afgrond stort.

Mensen zoeken naargeestig naar de waarheid waar het leven ècht om draait. Alles moet sneller en duurder worden om de zakken extra te vullen. Criminaliteit en corruptie ligt overal op de loer. Kortom het grote geld maakt ons kapot. De enige remedie is kinderlijk eenvoudig: het geluk weer te zoeken in de kleine dingen en de allereerste behoeftebevrediging waarderen. Zodat je vanzelf beter in je vel gaat zitten en de tevredenheid van je afstráált. Want al woon je in een huis met vierhonderd kamers: kleiner wonen gaan we straks allemaal..!

 

‘ULTIMATE CHILDREN’S WISHES’, OIL ON CANVAS 54X74, SIGNED LOWER RIGHT, INCLUDING LIST, €585,-

‘Abonneer’ u gratis op

Piet’sPlaatjePraatjePagina

 voor belevingsvol, digitaal terugkerend lees- en kijkgenot. Regelmatig krijgt u dan een e-mail met twee nieuwe pagina’s uit Snel’s aankomende derde boek ‘Hollandse Heimwee Hilariteiten’. Op de ene pagina staat een vers gemaakt schilderij met op de pagina ernaast de explicatie. Deze tekst is enigszins overbodig want Snel schildert realistisch. Om precies te zijn Haagsche School. Een stijl ruwweg tussen Frans Impressionisme en Oude Meesters in. Zodat u naast het eigen voorstellingsvermogen zelf ook wel ziet wat de strekking is van onderhavig doek.

Toch grijpt Snel altijd gewoontegetrouw direct naar zijn pen zodra hij zijn penseel heeft weggelegd. Het wordt wekelijks naar een kleine duizend belangstellenden in heel Nederland gestuurd. Zij stellen dat bijzonder op prijs. Vaak bereiken mij positieve lofuitingen. Dat streelt weliswaar mijn ego, doch ik verzoek juist altijd iedereen met klem mij van elk commentaar te ontzien. Ben namelijk nog van de oude stempel en ziet de digitale post als een brief, die je tenslotte ook altijd beantwoord. En dat gaat me anders zeeën van tijd kosten als er steeds meer gaan reageren. De groep wordt daar gewoon langzamerhand te groot voor. En het is geen bedrijf waarbij een secretaresse dat van me over kan nemen. De doelgroep is veelal een publiek die Kunst&Cultuur omarmen. Zelden bereikt mij opzeggingen. Zodra ik echter een afmelding in de post ontwaar wordt die per omgaande uit het adressenbestand geëlimineerd. 

Schrijf u nu in: vermeld uw naam en voornaam alsmede uw mailadres op p.snel@telfort.nl en verzeker u van wekelijkse toezending van deze uit het dagelijks leven gegrepen onderwerpen in woord en beeld..!